tel. (41) 230 71 87  |  fax. (41) 230 71 88  |  e-mail. kontakt@wechsler.plŚrodki unijne szansą na rozwój osobisty

Rynek szkoleniowy zmienił się w istotny sposób na przestrzeni ostatnich 10 lat. W głównej mierze było to spowodowane wstąpieniem polski do Unii Europejskiej, a co się z tym wiązało – dostępem do funduszy strukturalnych.
Przed rokiem 2004 dostępne były przede wszystkim szkolenia komercyjne, z których korzystała tylko wybrana grupa osób, najbardziej zdeterminowanych na rozwój swojej kariery.


Dzięki możliwości skorzystania z wielu atrakcyjnych programów operacyjnych, między innymi Kapitał Ludzki, w znaczny sposób poszerzyła się oferta oraz dostępność szkoleń.
Powstawały projekty oferujące w głównej mierze szkolenia i kursy bezpłatne lub dofinansowane, zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnych. Dzięki temu pojawiła się szansa dla na podniesienie kwalifikacji dla osób, które wcześniej nie miały na to szansy.


Wybór rodzaju szkolenia był praktycznie nieograniczony – od szkoleń zawodowych, kwalifikacyjnych, dających uprawnienia, po szkolenia ze sprzedaży, zarządzania, obsługi klienta, po szkolenia miękkie z asertywności czy komunikacji. Niezmiennymi pozostały jedynie szkolenia obowiązkowe dla każdego pracownika, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.


Na przestrzeni ostatnich lat, w dobie kryzysu, szkolenia dofinansowane ze środków unijnych stały się tak naprawdę jedyną szansą na podniesienie kwalifikacji. Przedsiębiorstwa borykając się z problemami finansowymi, w pierwszej kolejności szukały oszczędności w obszarze szkoleń dla pracowników, a z czasem tylko zrezygnowały z nich w całości, przeznaczając środki finansowe na bieżące potrzeby. Obecnie jedynie te największe przedsiębiorstwa , z kapitałem zagranicznym mogą pozwolić sobie na doskonalenie umiejętności swojej kadry, rozumiejąc, że to właśnie w pracownikach jest największy potencjał rozwoju.


Na dzień dzisiejszy zakończyła się pierwsza perspektywa finansowania 2007-2014, w której można było pozyskać dotacje na działalność szkoleniową. W oczekiwaniu na nowe konkursy, gdzie będzie można wnioskować o nowe środki finansowe, pozostaje nam jeszcze kilka opcji w zakresie szkoleń refundowanych. Wprawdzie wymagania rekrutacyjne dla firm i pracowników są znacznie podniesione, ale też nie łatwo można było zyskać pomoc finansową w ostatnim roku trwania zakończonej perspektywy finansowej.


W ofercie naszej firmy znajduje się innowacyjny projekt szkoleniowy, skierowany do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, mający na celu podniesienie kompetencji zawodowych pracowników z niskim wykształceniem.
Projekt „PI Systemowe Rozwiązania”, którego realizatorem jest GDP Grupa Doradcza Projekt ma na celu zwiększenie udziału w szkoleniach osób o niskim poziomie wykształcenia. Oferuje refundację na dowolnie wybrane szkolenia i kursy, które pozwolą na rozwój kompetencji i umiejętności pracowników.


Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu http://systemowerozwiazania.pl/ oraz na naszej stronie, w zakładce „Kursy dofinansowane”.
W bogatej ofercie szkoleń, każdy może znaleźć szkolenie adekwatne do jego potrzeb, istnieje również możliwość dostosowania szkolenia dla praktycznie każdej branży.


Dofinansowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje to najlepszy sposób na rozwój osobisty i wybór takiej ścieżki kariery, jaka nam najbardziej odpowiada, warto więc z niej skorzystać, przecież nic nas to nie kosztuje!