tel. (41) 230 71 87  |  fax. (41) 230 71 88  |  e-mail. kontakt@wechsler.pl
Wechsler Polska
Oferta
Odnawialne Źródła Energii (OZE) i Efektywność Energetyczna (EE)Odnawialne Źródła Energii (OZE) i Efektywność Energetyczna (EE)

Dla naszych Klientów oddajemy do dyspozycji zespół ekspertów w zakresie OZE i EE w szczególności fotowoltaiki i energooszczędnego oświetlenia.

 

W Wechsler Polska świadczymy usługi w zakresie doboru i zaprojektowania odpowiedniego do potrzeb systemu produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Prowadzimy proces inwestycyjny począwszy od przygotowania koncepcji poprzez przygotowanie projektu, dobór rozwiązań technicznych i technologicznych po jego realizację.


Prowadzimy inwestycje finansowane ze środków unijnych, dla których przygotowujemy pełną dokumentację niezbędną do otrzymania dofinansowania a następnie prowadzimy i rozliczamy projekt z zachowaniem procedur przyjętych w inwestycjach realizowanych ze środków UE.

 

Nie jesteśmy producentem systemów fotowaltaicznych, pomp ciepła, systemów oświetlenia czy zarządzania OZE. Współpracujmy z różnymi producentami i dostawcami, dlatego nasze rozwiązania oparte są na sprawdzonych i skutecznych technologiach zawsze dobranych do potrzeb Klienta i możliwości finansowych.

 

W zakresie efektywności energetycznej przygotowujemy i prowadzimy projekty budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego i przemysłowego. 

W celu prawidłowego przygotowania inwestycji opracowujemy audyty energetyczne oświetlenia wraz z pełną inwestaryzacją infrastruktury sporządzonej z natury. Następnie dobieramy parametry oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi jakości oświetlenia dróg i normami jakości opraw. Do systemu oświetlenia dobieramy systemy sterowania pozwalające na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów energetycznych czyli po prostu oszczędności a za razem późniejszej rozbudowy systemu w ramach tzw. Smart City.

 

Przykładowy schemat procesu inwestycyjnego:

  • przygotowanie koncepcji technicznej,
  • symulacja finansowa w tym z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania np. fundusze UE,
  • przygotowanie audytu energetycznego i/lub efektywności energetycznej,
  • przygotowanie projektu technicznego, dobór technologii,
  • przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania finansowania (biznes plan, studium wykonalności, dokumentacja środowiskowa, wniosek o dofinansowanie),
  • wyłonienie wykonawcy, włącznie z procedurami prawa zamówień publicznych (przygotowanie specyfikacji SIWZ, opisów i specyfikacji technicznych, ogłoszeń o zamówieniu),
  • realizacja inwestycji (nadzór inwestorski, autorski),
  • prowadzenie projektu w zakresie procedur dotyczących projektów dofinansowanych ze środków UE, sprawozdaczość merytoryczna i finansowa (system SL2014).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!