Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

„Podniesienie odporności na skutki COVID-19 i podobne kryzysy poprzez cyfryzację procesów w firmie Wechsler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Wechsler Polska realizuje projekt „Podniesienie odporności na skutki COVID-19 i podobne kryzysy poprzez cyfryzację procesów w firmie Wechsler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem realizacji projektu jest usprawnienie i cyfryzacja 6 procesów pracy w firmie oraz specjalistyczne szkolenie
w celu uodpornienia przedsiębiorstwa na skutki pandemii COVID-19 oraz pokrewnych kryzysów mogących nadejść w przyszłości.
W ramach realizacji projektu wprowadzone zostaną rozwiązania innowacyjne polegające na

1) DIGITALIZACJI PROCESU EGZAMINACJI KLIENTÓW I INTEGRACJA PROCESU Z POZOSTAŁYMI
PROCESAMI CYFROWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2) DIGITALIZACJI PROCESU PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ ZMIANA INTEGRUJĄCA ZDALNE
PODPISYWANIE DOKUMENTÓW
3) DIGITALIZACJI PROCESU PRODUKCJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ INTEGRACJA
Z POZOSTAŁYMI PROCESAMI
4) POWSTANIE PROCESU ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI PŁATNOŚCI I WINDYKACJI
5) POWSTANIE PROCESU ELEKRONICZNEGO ZAWIERANIA UMÓW Z KLIENTAMI
6) PROCES AGREGOWANIA DOKUMENTÓW DO POSTACI ZDIGITALIZOWANEJ

Wartość projektu: 266 000 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 226 100 zł