Szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami