Nadzór BHP i PPOŻ

Na początku naszej działalności jej filarem były działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz prawem pracy. 

W ramach usługi oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie bhp jako zewnętrzna służba. Posiadamy zespół specjalistów bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa medycznego, którzy zapewniają bieżące doradztwo w tym zakresie. 

Ponadto, realizujemy szkolenia wstępne oraz okresowe bhp dla wszystkich stanowisk. 

Zakres proponowanych usług:

 • bieżące doradztwo bhp,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • udział w postępowaniu powypadkowym,
 • pomoc w działaniach pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy
 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
 • szkolenia wstępne i okresowe bhp dla stanowisk robotniczych administracyjno-biurowych oraz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nadzór BHP i PPOŻ sprawujemy jako zewnętrzna służba bhp na zasadzie outsourcingu na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy. Wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, w tym m.in.:

 • przeprowadzanie kontroli stanu BHP, PPOŻ (kompleksowej, problemowej)
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych,
 • udział w postępowaniach powypadkowych, w ocenie ryzyka zawodowego,
  w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów (np. chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy),
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP oraz organizacji metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 • szkolenia bhp,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia oraz potrzeb indywidualnych Klienta.

 

 Co zyskujesz?

 • profesjonalną obsługę prowadzoną przez specjalistów bhp i ppoż,
 • obniżenie kosztów obsługi poprzez outsourcing usług,