WSPARCIE INWESTYCYJNE, ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRACY I PROJEKTAMI W GMINIE.

W CELU KOMPLEKSOWEGO WSPRACIA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I PROCESÓW PRACY W JEDNOSTCE SAMORZADOWEJ ŚWIADCZYMY USŁUGI Z ZAKRESU:

 • Zarządzanie projektem/inwestycją,
 • Nadzór inwestorski,
 • Inwestorstwo zastępcze,
 • Inżynier kontraktu,
 • Nadzór BHP i ochrony środowiska,
 • Archiwizacja dokumentów,

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH OPRACOWUJEMY DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ I SĄ TO M.IN.

 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • Programy Rewitalizacji,
 • Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • Studia wykonalności inwestycji,
 • Analizy finansowe pod inwestycje,
 • Wnioski o dofinansowanie inwestycji,
 • Specyfikacje techniczne inwestycji,
 • Kosztorysy inwestorskie,
 • Programy Funkcjonalno – Użytkowe,
 • Audyty energetyczne,
 • Audyty efektywności energetycznej,
 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Karty informacyjne do decyzji w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Wnioski o wydanie decyzji środowiskowych,
 • Inwentaryzacje przyrodnicze,
 • Badania i pomiary środowiskowe,