Waloryzacja umów PZP

10 listopada 2022 roku weszły w życie regulacje Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: PZP), które znowelizowały art. 439 ust. 1 Ustawy PZP. Regulacje te wynikają z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur...

Podstawy zatrzymania wadium przez Zamawiającego

Z definicji zawartej w kodeksie cywilnym wynika, że wadium jest określoną sumą pieniędzy składaną przez przystępującego do aukcji albo przetargu, w celu zabezpieczenia interesów organizatora aukcji albo przetargu (art. 704 Kodeksu Cywilnego). Toteż na gruncie prawa...

Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa

Podstawową zasadą zamówień publicznych jest jawność postępowania. Jednakże na podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 2022. Poz. 1710) Wykonawca posiada prawo zastrzeżenia danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone...